Politieke Avond op 4 juni

Gemeente Berkelland - Op dinsdag 4 juni is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op de publieke tribune. Hieronder volgt de voorlopige agenda, bekijk de website voor de definitieve planning. Scenario-onderzoek zwembaden In de raadzaal staat het scenario-onderzoek naar de binnenzwembaden in de gemeente op de agenda. De gemeenteraad wordt gevraagd om € 40.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het onderzoek. Vanaf 19.30 uur gaan de raads- en commissieleden hierover met portefeuillehouder Van Gijssel in gesprek. Aanbesteding Jeugd & WMO Vanaf 19.30 uur worden de raads- en commissieleden in het restaurant bijgepraat over de aanbestedingsprocedure rondom jeugdzorg en WMO. De regionale projectleider geeft een presentatie over de laatste stand van zaken. Jaarstukken 2023 De raadzaal staat vanaf 20.30 uur in het teken van de jaarstukken 2023. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het geld dat is uitgegeven. De raads- en commissieleden kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen aan het college. Bestemmingsplan Barchemseweg-Heure Borculo Afhankelijk van de uitkomst van de beeldvormende vergadering op 28 mei, wordt in het restaurant vanaf 20.30 uur gedebatteerd over het wijzigen van het bestemmingsplan om de bouw van 12 woningen mogelijk te maken op de hoek Barchemseweg-Heure in Borculo. Raadsvergadering start om 21.30 uur Op de agenda van de raadsvergadering staan voorlopig alleen onderwerpen waarover geen debat meer wordt gevoerd. De gemeenteraad neemt direct een besluit over: Afhandeling financiële situatie ´t Timpke Bestemmingsplan Bakkersweide Concept-Programmabegroting 2025 GGD Programmabegroting 2025 ECAL Programmabegroting 2025-2028 VNOG, jaarstukken 2023 Participatievisie Jaarstukken 2023 Achterhoek Begroting 2025 regio Achterhoek Inspreken Wilt u inspreken tijdens een van de politieke sessies? Neem dan uiterlijk dinsdag 4 juni voor 16.00 uur contact op met de griffie via griffiegemeenteberkelland.nl of 0545-250 805. Meer informatie Kijk hier voor meer informatie. Daar vindt u onder andere de actuele agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Berkelland.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Nieuws door Gemeente Berkelland. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Politieke Avond op 4 juni

Gerelateerde berichten