Politieke Avond op 14 mei

Gemeente Berkelland - Op dinsdag 14 mei is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op de publieke tribune. Afhandeling financiële situatie sportaccommodatie ´t Timpke Borculo Vanaf 19.30 uur spreken de raads- en commissieleden met portefeuillehouder Van Gijssel over de afhandeling van de financiële situatie van sportaccommodatie ´t Timpke in Borculo. De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Vaststellen Omgevingsvisie De concept Omgevingsvisie is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2023, waarna het ter inzage is gelegd. De Raadswerkgroep Omgevingswet heeft vervolgens de Omgevingsvisie verder voorbereid. Om 20.30 uur gaan raads- en commissieleden in de raadzaal met elkaar in debat over de Omgevingsvisie Berkelland. Visie op dienstverlening Het restaurant staat om 20.30 uur in het teken van de visie op dienstverlening. Raads- en commissieleden spreken met portefeuillehouder Teselink over de visie hoe de dienstverlening en gemeentelijke bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Raadsvergadering start om 21.30 uur Tijdens de raadsvergadering wordt er gedebatteerd en een besluit genomen over: Ontwerp beleidsdocument grote windmolens (zoekgebied K) Intrekken verordening kansspelautomatenhal Verder staan er hamerstukken op de agenda. Over deze onderwerpen wordt niet meer gedebatteerd; de gemeenteraad neemt direct een besluit over: Aanwijzen plaatsvervangend griffier en installatie Instructie voor de griffier Wijziging GR Stadsbank Wijziging GR ECAL Opdrachtbevestiging accountant Bestemmingsplan Vogelenzangstraat in Eibergen Masterplan herinrichting Ruurlo-centrum Jaarstukken 2023 Inspreken Wilt u inspreken tijdens een van de politieke sessies? Neem dan uiterlijk dinsdag 16 april voor 16.00 uur contact op met de griffie via griffiegemeenteberkelland.nl of 0545-250 805. Meer informatie Kijk voor meer informatie op Gemeenteraad en college. Daar vindt u onder andere de agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Berkelland.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Nieuws door Gemeente Berkelland. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Politieke Avond op 14 mei

Gerelateerde berichten