Nieuwe Apv van kracht

Gemeente Berkelland - Met ingang van 1 april 2023 is er een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) van kracht. In de Apv worden allerlei gemeentelijke onderwerpen geregeld Denk daarbij aan het organiseren van evenementen, het gebruik van de openbare plekken, het innemen van standplaatsen, de sluitingstijden van horecabedrijven en verschillende regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Soms zijn de artikelen van de Apv heel algemeen In het artikel is dan opgenomen dat de gemeente zelf beleid kan maken. Dit beleid wordt dan uitgewerkt in ´aanwijzingsbesluiten´ of adere regels´. Daarmee wordt het betreffende artikel dus meer Berkellands gemaakt. Er zijn door het college van burgemeester en wethouders nadere regels en aanwijzingsbesluiten vastgesteld Het gaat daarbij om de volgende aanwijzingsbesluiten en nadere regels: Aanwijzing gebied alcoholmatiging (artikel 2:48 Apv; hele gemeente) Aanwijzing parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 Apv) Aanwijzing parkeren kampeermiddelen (artikel 5:6 Apv) Aanwijzing verbod stallen fietsen tegenover de fietsenstalling van Het Assink in Eibergen (artikel 5:12 Apv) Nadere regels paasvuren en verbranden snoeihout (artikel 5:35 Apv) Nadere regels voor reclame en uitstallingen (artikel 2:10 en 4:15 Apv) Nadere regels voor terrassen (artikel 2:10 Apv) Nadere regels collectes, huis-aan-huisacties en kledinginzamelingen (artikel 5:13 Apv) Nadere regels voor het recreatiegebied Hambroek (artikel 5:33 en 5:34 Apv) Nadere regels voor klompenpaden (artikel 2:57 Apv) De Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven 2011 zijn ingetrokken Er is in de nieuwe Apv 2023 een hoofdstuk opgenomen over seksinrichtingen. De oude verordening hierover is ingetrokken. Dit hoofdstuk biedt geen ruimte om eigen regels op te stellen. De besluiten liggen ter inzage De besluiten liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. Bel voor een afspraak: 0545 250 250. U kunt ze ook vinden op onze website U wordt doorgesluisd naar de site van Overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met deze besluiten U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze 6 weken gaan in, één dag na bekendmaking van deze besluiten. Uw bezwaar stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. In uw bezwaar moet altijd het volgende staan: uw naam en adres; de datum waarop u uw bezwaar verstuurt; het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden waarom u bezwaar maakt. Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaar zet. Het besluit blijft geldig tot er op uw bezwaar is beslist. U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al bezwaar heeft gemaakt. U laat de rechter weten dat het uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen voor u heeft. De rechter beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u een kopie van uw bezwaar meestuurt. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op de website van de Rechtspraak.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Berkelland.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Nieuws door Gemeente Berkelland. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Nieuwe Apv van kracht

Gerelateerde berichten