Ontwerpbestemmingsplan Barchemseweg-Heure in Borculo

DeBorculogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Barchemseweg-Heure in Borculo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Voor de locatie hoek Barchemseweg-Heure in Borculo geldt het bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011”. In dit bestemmingsplan staat dat het gebied mag worden gebruikt voor groenvoorzieningen. Daarnaast mag een groot deel van het plangebied onder voorwaarden gewijzigd worden in een woonbestemming.De gemeente is van plan om dit aan te passen. Door een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt het mogelijk om in dit gebied 12 woningen te bouwen. Het plan is om 2 vrijstaande woningen en 10 twee-onder-een-kapwoningen, waarvan 4 levensloopbestendige woningen, te realiseren. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-2 (Barchemseweg-Heure)” gemaakt. Hogere grenswaarden Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben ook het voornemen om voor het bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-2 (Barchemseweg-Heure)” hogere grenswaarden vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. Dit is volgens artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening nodig bij de vaststelling van de bestemmingsplanherziening. Zes woningen in het bouwplan hebben een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeurswaarde. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen.InzageHet ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met de bijlagen ligt ter inzage van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u deze op het gemeentehuis inzien, dan maakt u hiervoor via 0545-250 250 een afspraak. Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijlagen kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Ruimtelijke plannen’. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBCL20230008-0010.ZienswijzeBinnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0545-250 250.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBorculogids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borculo
  2. gmb-2023-554660

Gerelateerde berichten