Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Grolse Steeg 7 in Borculo

DeBorculogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Grolse Steeg 7 in Borculo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 7 november 2023 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-1 (Grolse Steeg 7)” gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om op deze locatie een vrijstaande woning te bouwen. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een rietdekkersbedrijf verwijderd. Wijzigingen De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit het verlagen van de maximum bouwhoogte van 9 naar 8 meter. Inzage Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 16 november tot en met 27 december 2023 in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. Deze publicatie, het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Ruimtelijke plannen’. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBCL20220006-0100. Beroep Tegen het besluit van de gemeenteraad kan binnen deze termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: - belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn; - iedereen die in de voorprocedure tijdig een inspraakreactie of een zienswijze heeft ingediend; - iedereen die niet verweten kan worden geen of niet tijdig een inspraakreactie of zienswijze te hebben ingediend. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding en voorlopige voorziening Het bestemmingsplan treedt in werking op 28 december 2023 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen degene die een beroepschrift heeft ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Exploitatieplan en overeenkomsten Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het gebied een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst is gesloten voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het is daarmee een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBorculogids.nl op 16-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borculo
  2. cdef8eecffd45e6cce21f888c12ffb58

Gerelateerde berichten