Verleende omgevingsvergunning wateractiviteit voor het organiseren van rondvaarten met de Berkelzompen in Lochem, Almen, Borculo en Eibergen

DeBorculogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning wateractiviteit voor het organiseren van rondvaarten met de Berkelzompen in Lochem, Almen, Borculo en Eibergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verleende omgevingsvergunning   Omgevingsvergunning voor: het organiseren van rondvaarten met de Berkelzompen Locatie: watergangen Berkel, Mallumse Molentak, Oude Ramsbeek en Berkel door Borculo Zaaknummer: DSO2024022801265 Datum bekendmaking besluit: 25 maart 2024   Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.   Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.   Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.   Inzien omgevingsvergunning U kunt de vergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

 

Onderwerp: natuurbeschermingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBorculogids.nl op 08-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borculo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBorculogids.nl
Redactie deBorculogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borculo
  2. b5f0705de2bb889daa548f7d17d25117

Gerelateerde berichten